Novosti header module

Sveučilište u Rijeci najavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Mateja Šnajdar Musa

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.


Predavanje će biti održano u utorak28. studenog 2017. u 12 sati
u predavaonici br. 141 Odsjeka za politehniku, zgrada Filozofskog fakulteta,
Kampus Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta avenija 4.

Tema predavanja je:

RAZVOJ NOVIH TIPOVA KOMPOZITA
S METALNOM MATRICOM – Ti-Mg KOMPOZIT

Odluka