Novosti header module

Našim studentima preddiplomskog studija:

  • Grgurić Mateu,
  • Dakić Egonu i
  • Katalinić Juraju

čestiitke na ostvarenom pravu na STEM stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.