Novosti header module

Nastupno predavanje Mateja Šnajdar Musa

Nastupno predavanje Mateja Šnajdar Musa

Dana 28.11.2017. je u prostorima Studija Politehnike na Kampusu održano nastupno predavanje dr.sc. Mateje Šnajdar Musa na temu "Razvoj novih tipova kompozita s metalnom matricom - TiMg kompozit" kojem su pored studenata i članova povjerenstva između ostalih prisustvovali i doc. dr. Vera Tonić s Odjela za matematiku, doc. dr. Božidar Kovačić s Odjela za informatiku, doc. dr. Marko Maliković i doc. dr. Siniša Kušić s Filozofskog fakulteta, izvr. prof. dr. Tomislav Senčić s Tehničkog fakulteta u Rijeci, te također prof. emeritus Mladen Franz, prof. dr. Vinko Ivušić, prof. dr. Ivo Čala sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te prof. dr. Bernard Franković sa Sveučilišta u Puli s kojima smo nakon uspješnog nastupnog predavanja proveli vrijeme u ugodnom druženju.

Nastupno predavanje Mateja Šnajdar Musa Nastupno predavanje Mateja Šnajdar Musa