Novosti header module

Studenti politehnike su u okviru seminarskog rada na kolegiju Ekologija izradili drveni komposter koji će se koristiti na Kampusu. Kompostiranjem biootpada vrijedne tvari vraćamo zemlji iz koje su i potekle. Više na poveznici i u uputama za korištenje.