Novosti header module

POPIS DEMONSTRATORA U LJETNOM SEMESTRU AK. GOD. 2018./2019.

 

 

Prema prijavama studenata za demonstratore odobravaju se sljedeći demonstratori:

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POLITEHNIKE

Naziv kolegija

Semestar

Nositelj      

Demonstrator

Matematika 2

II.

Prof. dr. sc. Tibor Poganj

Tomislav Bukić

Termodinamika

IV.

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić

Tajana Pavić

Programiranje 2

IV.

Izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović

Andrea Hrelja

Strojarska tehnologija 2

VI.

Prof. dr. sc. Marko Dunđer

Nikolina Turkalj

Praktikum električnih mjerenja

VI.

Prof. dr. sc. Vinko Tomas / Goran Salopek

Stella Paris

Praktikum strojne obrade materijala

VI.

Prof. dr. sc. Marko Dunđer

Stella Paris

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POLITEHNIKE I INFORMATIKE

Naziv kolegija

Semestar

Nositelj      

Demonstrator

Projektiranje tehnoloških procesa

II.

Prof. dr. sc. Marko Dunđer

Tajana Pavić

Općenito

Student demonstrator pomaže nastavniku i suradniku u izvođenju vježbi, prema uputama i pod kontrolom predmetnog nastavnika te provodi konzultacije studenata u za to predviđenim terminima.

Opterećenje

Opterećenje demonstratora (konzultacije) iznosi 2 sata tjedno, kroz ljetni semestar ili prema potrebi i dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Novčana naknada

Demonstrator će primiti novčanu naknadu za svoj rad nakon što odradi obaveze iz svih predmeta za koje je izabran kao demonstrator, na osnovi iskaza ovjerenog od predmetnog nastavnika.