Novosti header module

Dana 14.6.2019. na Studiju politehnike Sveučilišta u Rijeci promovirani su sveučilišni prvostupnici (baccalaureus) inženjeri politehnike Simon Tomišić, Matea Štefanac, Antonio Olajoš, Josip Kovčalija i Mateo Grgurić te magistri edukacije politehnike i informatike Marin Šepac, Sebastijan Mofardin, Marin Milardović, Matea Glavaš i Ratko Božić.