Novosti header module

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je odluku o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (prediplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te prediplomskih stručnih studija Sveučilišta i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2021./2022.

Više na poveznici.