Upisi -lijevi stupac

1. "Postani student" portal

  • Prijavi se na "Postani student" portal
  • Odaberi studijski program na Sveučilištu u Rijeci
  • Izbor studijskog programa može se mijenjati do 20. srpnja 2020. u 14:59 sati

Upisna kvota preddiplomskog studija Odsjeka za politehniku:

30 mjesta

: Prijavu u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta moraju učiniti i oni pristupnici koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine. Moraju položiti Državnu maturu ako žele bodovno konkurirati ostalim pristupnicima. (više na stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr).

2. Položi državnu maturu

Ostvari visok rang na upisnoj listi!

Ocjene iz srednje škole

40%

Hrvatski jezik

razina B

18%

Matematika

razina B

18%

Strani jezik

razina B

18%

Informatika / Kemija / Fizika / Drugi strani jezik

nije obvezno

6%

Posebna postignuća: sudjelovanje na državnom / županijskom natjecanju iz tehničke kulture u osnovnoj školi

6%

Nema dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti!

Provjeri imaš li pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta

3. Upis na studij politehnike

Za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj, upis će se obavljati elektroničkim putem (online) slanjem osnovne dokumentacije na e-mail studentskasluzba@uniri.hr do 23. srpnja 2020.
godine u 15:00 sati, uz obaveznu dostavu potpune dokumentacije zemaljskom, preporučenom poštom zaključno do 23. srpnja 2020. godine. Sve potrebne informacije možete pronaći u uputama.

4. Potrebni dokumenti za upis

Hrvat koji nije državljanin RH mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti.

Upisi -desni stupac

5. Troškovi upisnine

Sveučilište u Rijeci STUDIJ POLITEHNIKE
Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
IBAN: HR8023600001101322186

Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB (upisati vlastiti OIB) - 2 (za uplatu troškova upisnine)
Opis plaćanja: ime i prezime, upisnina

6. Troškovi participacije

Participaciju u troškovima studija plaća student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovo upisuje 1. godinu studija iste razine. Priznanica o uplati iznosa troškova participacije školarine uplaćene na IBAN visokog učilišta (prema Odluci Senata o visini participacije u troškovima studija<https://www.phy.uniri.hr/files/nastava/upisi/upisi_2020/Odluka_Iznosi-participacija-skolarina-2020_2021.pdf>).
Bjanko zadužnica za drugu ratu školarine ovjerena od javnog bilježnika (za studente koji školarinu plaćaju na dvije rate, odnosno za studije za koje je donesena Odluka o mogućnosti plaćanja školarine na dvije rate).

Sveučilište u Rijeci STUDIJ POLITEHNIKE
Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
IBAN: HR8023600001101322186

Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB (upisati vlastiti OIB) - 1 (za uplatu troškova školarine)
Opis plaćanja: ime i prezime, školarina

7. Pozdravni govor

Početkom nastave djelatnici studija Politehnike održati će pozdravni govor za brucoše i predstaviti što Vas sve očekuje tijekom studiranja. Dobrodošli!.