Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika provodit će se 22. srpnja 2021. godine putem online obrasca* od 9:00 do 14:00 sati.

 

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Matični list
  2. Obrazac za upis u akademsku godinu 2021./2022.
  3. Obrazac za izradu e-indeksa (obavezno u .jpeg formatu!)**
  4. Ugovor o redovitom studiranju
  5. Preslika osobne iskaznice
  6. Priznanica o uplati troškova upisnine u iznosu od 380,00kn
  7. Priznanica o uplati troškova participacije školarine (prema Odluci Senata o visini participacije u troškovima studija) za studente koji plaćaju školarinu
  8. Bjanko zadužnica za drugu ratu školarine ovjerena od javnog bilježnika (za studente koji školarinu plaćaju na dvije rate)

**U Obrascu za izradu e-indeksa potrebno je potpisati se crnim flomasterom unutar predviđenog polja!

NAPOMENA: Molimo da fotografije zalijepite na za to predviđena mjesta u Matičnom listu i Obrascu za izradu e-indeksa!

U svrhu ostvarivanja veće razine prava na studentsku prehranu, kandidat prilaže i:

  • Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.

 

SVE UPISNE OBRASCE POTREBNO JE ISPUNITI, VLASTORUČNO POTPISATI TE SKENIRANE ARHIVIRATI U ZIP ILI RAR ARHIVU I PODIĆI PUTEM ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA ZA UPIS.

ZIP ili RAR arhiva mora sadržavati NAJMANJE (prvih) ŠEST dokumenata iz popisa dokumenata potrebnih za upis!

Molimo sve kandidate da upisnu dokumentaciju, prema uputama, šalju ISKLJUČIVO 22. SRPNJA OD 09:00 DO 14:00 SATI.

 

Primjer ispravno popunjene uplatnice za upisninu u 2021./2022. akademskoj godini:

U rubrici „Poziv na broj primatelja“ upisuje se OIB studenta kojemu se dodaje "- 2"


Primjer ispravno popunjene uplatnice za participaciju u troškovima studija za 2021./2022. akademsku godinu:
 
U rubrici „Poziv na broj primatelja“ upisuje se OIB studenta kojemu se dodaje "- 1"