Novosti header module

Ovaj Program namijenjen je prije svega pristupnicima koji su završili sveučilišni dvogodišnji ili preddiplomski stručni studij ovih struka:

  • nastavnici tehničkog odgoja,
  • nastavnici praktične nastave metalske i elektrotehničke struke,
  • inženjeri strojarstva, brodogradnje, brodostrojarstva, elektrotehnike, graditeljstva, cestovnog prometa i drugih srodnih tehničkih struka, a koji žele nastaviti studiranje na studiju Politehnike Sveučilišta u Rijeci.

Prijava za cjeloživotni program

Program cjeloživotnog učenja

PROCES PRIJAVE za upis na program cjeloživotnog učenja tj. program razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva: „Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij politehnike i informatike"

Korak 1: Ispuniti prijavnicu

Prijavnica

Prijavnica

Korak 2: Dostaviti upisnu dokumentaciju u Studentsku službi sveučilišnih odjela, zgrada sveučilišnih odjela, prizemlje, ured O-047, Radmile Matejčić 2, Rijeka.

- preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani

- preslika rodnog lista – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani

- preslika diplome/svjedodžbe o završenom odgovarajućem stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju

- dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite student položio ili prijepis ocjena

Cijena pohađanja programa: 3.5000,00 kn (cijena programa) + 330,00 kn (upisnina)

Informacije za uplatu Programa cjeloživotnog obrazovanja:

Primatelj  

Sveučilište u Rijeci

Opis plaćanja: 

Školarina za program cjeloživotnog učenja/

Upisnina za program cjeloživotnog učenja

IBAN (HPB):

HR8023600001101322186

Model plaćanja: 

00

Poziv na broj:

OIB polaznika