Novosti header module

 

U skladu s odlukom Senata na stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen je Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u ak. god. 2024./2025., poveznica.

Dana 6, svibnja je na Politecnico di Milano, kampus Piacenza, održan međunarodni seminar The Disappearing Line - Climate change, biodiversity and human-nature relationships in the Adriatic City.

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/24-03/02, URBROJ: 2170-137-01-24-130 od 23. travnja 2024. godine) Sveučilište u Rijeci objavljuje NATJEČAJ  za upis  u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademsku godinu 2024./2025.

Prijave za upis na sve studije provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Temeljem zaključka Stručnog vijeća Studija politehnike na 41. sjednici raspisan je natječaj za dva promotora Studija politehnike.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti Studija politehnike. Kao promotori će biti zaduženi za promociju Studija politehnike. Aktivnosti promocije obuhvaćaju uređivanje društvenih mreža Studija, pomoć pri uređivanju web stranice Studija i promo materijala Studija te sudjelovanje na prezentacijama Studija u školama, na smotrama i na sajmovima. Promotori će biti angažirani putem studentskog ugovora na neto iznos od 100,00 EUR mjesečno.

Prijave se zaprimaju na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. U prijavi je dovoljno navesti svoje ime i prezime te JMBAG.

Rok za prijavu je 10. travnja, a očekivani datum početka aktivnosti 15. travnja 2024. godine.

Prezentacija Studija politehnike

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj je raspisala natječaj za nastavnikom/nastavnicom elektrotehničke grupe predmeta:
1. puno radno vrijeme; neodređeno, 1 izvršitelj/izvršiteljica
2. nepuno radno vrijeme, neodređeno,1 izvršitelj/izvršiteljica
Mole se zainteresirani da se jave. 
Poveznica na objavljen natječaj:

Raspisan je natječaj za dodjelu nagrada rektora u ak. god. 2023./2024.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, na sljedećoj poveznici.