Novosti header module

Uspješno je završena 20. međunarodna konferencija MATRIB 2019 čiji je od ove
godine suorganizator Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci.

Program konferencije