Novosti header module

Upisi u više godine studija Politehnike održati će se u tjednu od 24. rujna do 27.rujna u periodu od 11 do 13 sati u kabinetu 137.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

1.Priznanica o uplati troškova upisa u više godine studija u iznosu od 300,00 kn

2.Priznanica o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju participaciju troškova školarine).

 
NAPOMENA: Izračun troškova participacije biti će dostupan u kabinetu 137.

Studenti koji plaćaju punu školarinu mogu uplatiti u 2 rate:
1. rata pri upisu u iznosu od 3.685,00 kn te
2. rata najkasnije do 28. veljače 2020.

Taj dan kada dođete s ISVU koordinatorom proći ćete kroz upisane kolegije i dostaviti potvrde o izvršenoj uplati.

Podaci za uplatu Upisnine su sljedeći:

Primatelj: Sveučilište u Rijeci
IBAN: HR8023600001101322186
Model: 00
Poziv na broj: OIB studenta - 2
Opis plaćanja: Ime i prezime studenta - Upisnina za studij politehnike - ak.god.
2019./2020.

Podaci za uplatu Participacije su sljedeći:

Primatelj: Sveučilište u Rijeci

IBAN: HR8023600001101322186

Model: 00

Poziv na broj: OIB studenta - 1

Opis plaćanja: Ime i prezime studenta – Participacija za studij politehnike za ak.god. 2019./20. (ako se uplaćuje cijeli iznos) ili 1. rata participacije za ak.god. 2019./20 (ako se uplaćuje 1. rata participacije)

 

Kriteriji participiranja

Odluka o visini participacije