Novosti header module

Senat Sveučilišta u Rijeci je donio odluku o raspisivanju Natječaja za upis u l. godinu diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Prijavnicu za razredbeni postupak možete pronaći ovdje.