Novosti header module

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. god.

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 18. prosinca 2018. godine (KLASA:003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-494, Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. god. 
 

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog  stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci odnosno njegovih sastavnica, a državljani su RH/EU ili državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH.

Kandidati moraju ispunjavati osnovne kriterije uspješnosti za prijavu na Natječaj propisane člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci.

Krajnji rok za podnošenje online prijava na natječaj je ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.
​ 
Obrazac A (Obrazac kojeg ispunjava i ovjerava matično visoko učilište)​
Obrazac I (Izjava da student nije korisnik druge stipendije)

Detaljne informacije o prijavi možete pronaći ovdje.

Održana je proslava 65. obljetnice visokoškolskog politehničkog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

Proslavu je vodio doc. dr. sc. Damir Purković i izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger.

Naglašena je visoka zapošljivost studenata kao i interdiciplinarnost koju pruža studij s obzirom da je riječ o studiju koji pripada STEM području a koje predstavlja važnu komponentu u hrvatskom društvu i razvoju.

Uzvanicima se obratila i prorektorica za informatizaciju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić, kao i Eugen Ban prof., u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, Đordano Bucci, dipl. ing. u ime Zajednice tehničke kulture Rijeka, Ana Majić mag.educ.polytechn. et inf. u ime Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture, te  mr. sc. Luka Majetić, dugogodišnji voditelj studija i predsjednik Akademskog politehničkog društva APOLD Rijeka.

Predstavljen je drugi broj časopisa Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje, kojeg zajedno uređuju doc. dr. sc. Damir Purković i doc. dr. sc. Marko Maliković . Održana je tribina pod nazivom "Kakvo tehničko obrazovanje trebamo?" u kojem su sudjelovali studenti 1. i 2. godine diplomskog studija i studenti 3. godine preddiplomskog i stručni tim koji se sastojao od nastavnika i učitelja tehničkog nastavnog područja te znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja.

Zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali i podržali naš dugogodišnji trud i rad!

Više na www.uniri.hr

 

 

IZAZOVI I PERSPEKTIVE TEHNIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ

65. obljetnica visokoškolskog politehničkog obrazovanja i 57. godina studija tehničkog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

Organizatori: Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci, Akademsko politehničko društvo APOLD Rijeka

Datum i mjesto: 07.12. 2018., Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Prostor:              predavaonica F-230

Sudionici:            Predstavnici MZO, predstavnici AZOO i ASOO, nastavnici i učitelji tehničkog nastavnog područja, znanstvenici iz područja odgoja i obrazovanja,  studenti i alumni Studija politehnike, gosti.

Program:

12.00 - 12.30     Pozdravni govor (Voditeljica studija, predstavnici MZO i Sveučilišta u Rijeci, gosti);

12.30 - 13.00     Društveni i gospodarski značaj Studija politehnike - pregled razvoja i posebnosti studija u suvremenom visokoškolskom obrazovanju – Izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger;

13.00 - 13.30     Predstavljanje časopisa Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje - Doc. dr. sc. Marko Maliković; Doc. dr. sc. Damir Purković;

13.30 - 14.30     Tribina: Kakvo tehničko obrazovanje trebamo? Problemi, prepreke i perspektive  tehničkog odgoja i obrazovanja u svjetlu aktualne reforme te nacionalnog i europskog konteksta – moderator: Doc. dr. sc. Damir Purković;

14.30 - 15.00     Domjenak

15.00 - 15.30     Diskusija i donošenje zaključaka tribine – (nastavnici, učitelji, gosti, moderator);

15.30 - 16.00     Završetak skupapredstavljanje zaključaka tribine

Čestitamo našim studentima Kesar Dejanu, Lauš Antoniu, Sulić Dinu i Šestan Paolu na ostvarenom pravu na STEM stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kolegiji koji se održavaju petkom na Odjelu za informatiku, nastava se prema Kalendaru nastave s Odjela za informatiku, neće održati 02. studenog 2018., već je nadoknada 27. listopada 2018. godine.

Za sve dodatne informacije pratite web stranice Odjela za informatiku odnosno konzultirajte se s predmetnim nastavnikom.

Studij Politehnike

Ured za studente s invaliditetom traži redovite studente za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na Kampusu Sveučilištu u Rijeci tijekom zimskog semestra ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Rijeci najavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik

dr. sc. Teo Mudrić

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Odgoj i obrazovanje u tehničkom području, kao dio znanstvene jezgre studija politehnike, donosi zanimljiv fragment iz istraživanja stavova i preferencija učenika - pismo učenika, koje puno govori o tome kako bi učenici željeli "oblikovati" vlastito školovanje.

Hrvatska zajednica tehničke kulture i Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci su sklopili Sporazum o suradnji koji obuhvaća izvođenje dijela praktične nastave u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Studenti politehnike su u okviru seminarskog rada na kolegiju Ekologija izradili drveni komposter koji će se koristiti na Kampusu. Kompostiranjem biootpada vrijedne tvari vraćamo zemlji iz koje su i potekle. Više na poveznici i u uputama za korištenje.

 

Dana 18.5.2018. su naši studenti Luka Božičević, Mislav Briševac, Daria Čop, Robert Fumić, Deni Jurić, Denis Koprivica, Marina Ljubenov, Božidar Marjanović, Stella Paris, Tajana Pavić i Nikolina Turkalj promovirani u prvostupnike inženjere politehnike. Čestitamo i želimo puno uspjeha na diplomskom studiju!