Izvanredni diplomski studij politehnike i informatike

Naziv studija: Izvanredni diplomski studij politehnike i informatike

Razina studija: diplomski studij

Oblik studija: izvanredni dvopredmetni studij

Trajanje studija: 4 semestra

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 120 ECTS-bodova

Koordinatorica izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija politehnike i informatike: Prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger

Studentska služba: http://studentska.uniri.hr/ 

 

O studiju: Izvanredni diplomski studij politehnike i informatike je svojim sadržajem, kompetencijama koje student stječe završetkom studija i mogućnostima zaposlenja nakon završetka studija jednak redovitom diplomskom studiju politehnike i informatike. Izvanredni studij namijenjen je onim pristupnicima koji žele svoju razinu kompetencija na područjima politehnike i informatike podići na diplomsku razinu, s pravom predavanja tih područja u školama, a zbog svojeg radnog ili životnog rasporeda radije biraju izvanredni oblik studiranja, na kojem se izravna nastava odvija u terminima i s fondom sati koji su prilagođeni drugim obvezama pristupnika.

 

Titula koja se stječe završetkom studija: magistar/magistrica edukacije politehnike i informatike