Sve izraženiji pritisak na resurse i njihova nedostupnost, prijetnje prirodnom kapitalu, klimatske promjene i ugroženost okoliša onečišćenjem postavljaju pred društvo zahtjevne probleme koji se mogu rješavati samo interdisciplinarnim znanstvenim i holističkim pristupom.

U tom kontekstu STEM područje (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika) u kombinaciji s vještinama IT (informacijske tehnologije) imaju posebnu ulogu u iznalaženju rješenja za održivi razvoj koji postaje ključnom zadaćom znanstvenih istraživanja kako u tehničkom području, tako i informatičkom, u području poslovnog upravljanja i poglavito u edukacijskim znanostima. Naime, način prenošenja znanja potrebnih za edukaciju odgovornih građana svijeta i za zapošljivost predstavlja izrazito važnu temu promišljanja i znanstvenih istraživanja.

Razvijanje metoda diseminacije tehničkih, informatičkih i ekonomskih znanja na djecu, mladež i sve građane je preduvjet za oživotvorenje održivog razvoja, resursnu i energetsku učinkovitost, za kružno gospodarstvo, zelenu ekonomiju, plavu o moru ovisnu održivu ekonomiju, te za osposobljavanje voditelja, a ne samo izvršitelja sustava budućnosti. Djeca, srednjoškolci i studenti postaju javnost, inženjeri i edukatori budućnosti.

Nužnost smanjenja potreba ljudi za prirodnim resursima i smanjenje otpada je uvjetovana potražnjom za vrijednosnim resursima onih koji će osmisliti učinkovitije sustave, pri čemu važno mjesto ima edukacija edukatora.

Studij koji je odavno sazdan u svrhu edukacije o tehnici i poučavanju tehnike baštini iskustvo, tradiciju i istraživački potencijal kakav naglašavaju brojni službeni europski dokumenti o obrazovanju, znanosti, zapošljavanju i održivosti.

Istraživačke teme Odsjeka za politehniku odnose se na resurse, energiju, održivi razvoj, informatičko-komunikacijske tehnologije, obrazovanje i upravljanje.

 • obrazovanje s naglaskom na kvalitetu i vrijednost,
 • promišljanje u sustavima,
 • cjeloživotno interdisciplinarno i holističko obrazovanje,
 • poboljšanje strukture i svojstava novih materijal,a
 • kvaliteta obrade materijala,
 • evaluacija postignuća u nastavi tehničkog područja,
 • računalna animacija u suvremenoj edukaciji tehnike,
 • računalno podržano učenje,
 • umjetna inteligencija,
 • komunikacija čovjek-stroj,
 • primjena programskih jezika i alata,
 • korištenje obnovljivih izvora energije,
 • resursna i energetska učinkovitost,
 • interdisciplinarno povezivanje područja društvenih i tehničkih znanosti u procesu prijenosa znanja,
 • integralna procjena utjecaja projekata na okoliš,
 • razvitak kružnog gospodarstva,
 • holistički pristup zaštiti ekosustava,
 • inženjerska ekonomija i projektni menadžment,
 • plava ekonomija s naglaskom na rješenja za klimatske promjene, zakiseljavanje i onečišćenje mora,
 • eko industrija i eko inovacije,
 • obrazovanje s naglaskom na kvalitetu i vrijednost,
 • promišljanje u sustavima,
 • cjeloživotno interdisciplinarno i holističko obrazovanje,
 • poboljšanje strukture i svojstava novih materijal,a
 • kvaliteta obrade materijala,
 • evaluacija postignuća u nastavi tehničkog područja,
 • računalna animacija u suvremenoj edukaciji tehnike,
 • računalno podržano učenje,
 • umjetna inteligencija,
 • komunikacija čovjek-stroj,
 • primjena programskih jezika i alata,
 • korištenje obnovljivih izvora energije,
 • resursna i energetska učinkovitost,
 • interdisciplinarno povezivanje područja društvenih i tehničkih znanosti u procesu prijenosa znanja,
 • integralna procjena utjecaja projekata na okoliš,
 • razvitak kružnog gospodarstva,
 • holistički pristup zaštiti ekosustava,
 • inženjerska ekonomija i projektni menadžment,
 • plava ekonomija s naglaskom na rješenja za klimatske promjene, zakiseljavanje i onečišćenje mora,
 • eko industrija i eko inovacije,