Sveučilišni prijediplomski studij Politehnika

Naziv studija: Sveučilišni prijediplomski studij Politehnika

Razina studija: sveučilišni prijediplomski studij

Oblik studija: studiranje u redovitom statusu

Trajanje studija: 6 semestara

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

 

O studiju: Na prijediplomskom studiju politehnike studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/ca inženjer politehnike. Tijekom studija upoznaju se s politehnikom kao primijenjenom znanosti: studenti stječu široko znanje iz više tehnika i tehnologija, a studij je posebno usmjeren na razvijanje tehničkog mišljenja. Zahvaljujući vrlo veliku udjelu praktičnog rada u praktikumima studenti se pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, informatička, tehnološka i organizacijska znanja, koja im osiguravaju zaposlenje u računalnim centrima, u državnoj upravi i gospodarstvu. Ako student nakon stjecanja titule sveučilišni prvostupnik/ca inženjer politehnike želi nastaviti studiranje, na Sveučilištu u Rijeci može upisati sveučilišni diplomski studij Politehnika i informatika.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završetka prijediplomskog studija politehnike studenti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca inženjer politehnike te su osposobljeni za obavljanje poslova u laboratorijima i praktikumima te izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike u osnovnim i srednjim školama. Također, nakon završetka prijediplomskog studija politehnike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, te sudjelovati u njihovu radu.

 

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završetka prijediplomskog studija moguć je nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju Politehnika i informatika (na studiju politehnike u Rijeci).

 

Studijski program:

 

Izvedbeni planovi: