Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje objavljuje radove iz područja obrazovnih znanosti te društvenih i supstratnih znanosti povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

Časopis tematizira široki spektar pitanja i problema konteksta, metodike, metodologije, tehnologije, politike i strategija tehničkog odgoja i obrazovanja i povezanih područja. U njemu se stoga objavljuju tekstovi iz područja tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih područja znanosti, povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem. Uz izvorne znanstvene radove u časopisu se objavljuju i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi, recenzije, osvrti i stručni radovi koji mogu doprinijeti razvoju tehničkog odgoja i obrazovanja u cjelini.

Postupak za osnivanje časopisa Politehnika pokrenut je 2016. godine, na inicijativu djelatnika i suradnika studija politehnike, s namjerom znanstvene i stručne afirmacije i razvoja tehničko-tehnološkog područja odgoja, obrazovanja i nastave u Hrvatskoj.