Sveučilišni diplomski studij Politehnika i informatika

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij Politehnika i informatika

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: studiranje u redovitom ili izvanrednom statusu

Trajanje studija: 4 semestra

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 120 ECTS-bodova

 

O studiju: Sveučilišni diplomski studij Politehnika i informatika je nastavnički studij u fiksnoj kombinaciji. Izvodi se u suradnji s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Na studiju studenti stječu široko znanje o sadržajima znanstvenih grana politehnike i informatike, ali i metodička i odgojno-obrazovna znanja nužna za uspješno prenošenje tih sadržaja učenicima u osnovnim i srednjim školama. Također, studenti se tijekom studija, zahvaljujući vrlo velikom udjelu praktičnog rada u praktikumima, pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma te za izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike, fizike i informatike u osnovnim i srednjim školama. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, pedagoško-psihološka, informatička, tehnološka i organizacijska znanja, koja im osiguravaju zaposlenje, ne samo kao nastavnika u osnovnim i srednjim školama, već i u računalnim centrima, državnoj upravi i gospodarskim poduzećima.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija Politehnika i informatika studenti stječu akademski naziv sveučilišni magistar/magistra edukacije politehnike i informatike, te su osposobljeni za obavljanje poslova nastavnika odgovarajućih predmeta u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem akademskog naziva sveučilišni magistar/magistra edukacije politehnike i informatike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te sudjelovati u njihovu radu.

 

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena sveučilišnog diplomskog studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.

 

Studijski program:

 

Izvedbeni planovi: