Mobilnost -lijevi stupac

ERASMUS+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020. Više informacija o programu mobilnosti može se pronaći i na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Studij politehnike je sklopio ugovor o suradnji sa:

- Tehničkim sveučilištem u Merseburgu, u Njemačkoj:

- Fakultetom tehničkih znanosti Čačak., na Sveučilištu u Kragujevcu

Erasmus šifra: HR RIJEKA01

Erasmus koordinator: doc. dr. sc. Igor Pešić