Iz Strategije Sveučilišta 2014 - 2020:

Cjeloživotnim obrazovanjem se nastoji:

 • podignuti razinu obrazovajne opće i posebnih populacija na općem odnosno posebnim planovima u cilju podizanja individualne i društvene svijesti (i bez neophodnoga stjecanja kvalifikacija),
 • potpomognuti poboljšanje kvalitete života najšire populacije prilagođavanjem realnom vremenu, podizanjem razine poće motivacije i mentalnog zdravlja te poboljšanjem socijalne inkluzije,
 • približiti rezultate znanstvenoga istraživanja izvanakademskoj zajednici, posebno gospodarstvu,
 • pridonijeti dinamiziranju tržišta rada brzim prilagodbama (dokvalifikacijama i prekvalifikacijama) i tako povećati zapošljivost i smanjiti nezaposlenost,
 • uvećati i kapitalizirati potencijale Sveučilišta u Rijeci i ostvariti financijska sredstva nužna za njegov razvitak.

Poslovi službe za cjeloživotno obrazovanje:

 • administracija sustava vrednovanja sveučilišnih programa cjeloživotnog obrazovanja,
 • razvijanje sustava priznavanja prethodnog učenja,
 • provedba projekta "Sveučilište za 3. dob",
 • poticanje i promicanje cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu.

Trajanje: 2 semestra

ECTS: 60

Uvjeti upisa:

 • nastavnici tehničkog odgoja
 • nastavnici praktične nastave metalskog i elektrotehničkog smjera
 • inženjeri strojarstva, brodogradnje, brodostrojarstva, elektrotehnike, graditeljstva, cestovnog prometa

Način završetka programa: Položeni ispiti na svim predmetima.

Popis predmeta

 1. Uvod u politehniku
 2. Matematika 3
 3. Čvrstoća materijala
 4. Fizikalne osnove tehnike 1
 5. Osnove digitalne tehnike
 6. Programiranje 1
 7. Programski jezici
 8. Fizikalne osnove tehnike 2
 9. Kemijske osnove tehnologije 2
 10. Elektronika 2
 11. Automatika
 12. Mikroračunala
 13. Programiranje 2
 14. Ekologija