Na mrežnim stranicama Sveučilišta objavljen je Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2023./2024.

Osim natječaja, na ovoj poveznici možete preuzeti i sve odluke Senata u vezi upisa u I. godinu studija u 2023./2024. ak. god.

 

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija 

Odluka o školarinama

Odluka o upisninama