Pri upisu na sveučilišni studij Politehnika Sveučilišta u Rijeci studenti mogu zatražiti priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih kroz formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje.

Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja temelji se na načelima jednake dostupnosti i pravednosti, jednake vrijednosti stečenih i priznatih skupova ishoda učenja, transparentnosti te osiguranja kvalitete.

Postupak priznavanja utvrđen je Pravilnikom o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci, a na sveučilišnom studiju Politehnika provodi ga Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.

Zahtjev za priznavanje podnosi se na zadanom obrascu.