Odluke Sveučilišta u Rijeci

1. Kriteriji participiranja u troškovima studija u ak. god. 2019./2020.

2. Participacija u troškovima studija u ak. god. 2019./2020.

3. Troškovi upisa u ak. god. 2019./2020.

 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i
diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u
Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.